Werkwijze

Als enige in Nederland

SSN volgt alle Nederlandse en Europese richtlijnen bij de uitvoering van het recyclen van schepen nauwgezet. Deze richtlijnen zijn opgenomen in ons complete recyclingproces. Daarnaast is ons bedrijf één van de weinige Nederlandse scheepsrecycling faciliteit die opgenomen is in de Europese lijst uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2323 van scheepsrecylcinginrichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecylcing.

Door het strikt volgen van deze richtlijnen zijn wij in staat werk uit te voeren voor relaties die hoge eisen stellen aan het recyclen van hun schepen. We noemen in dit verband het ontmantelen en recyclen van schepen van de Nederlandse en Duitse marine, de sloop van voormalige transportschepen voor nucleair afval van de Britse overheid en het bergen, ruimen, ontmantelen en recyclen van diverse wrakken.

Milieu- en gezondheidsomstandigheden

In nauwe samenwerking met reders, overheid en andere belanghebbende partijen zijn de afgelopen jaren voorschriften opgesteld voor betere milieu- en gezondheidsomstandigheden, voor zowel de sloopbedrijven als de aanbieders van de sloopobjecten. SSN heeft de gezondheids- en milieuaspecten rondom een sloopproces of berging hoog in het vaandel staan.

Deze voorschriften worden steeds dwingender en het aanscherpen van deze richtlijnen is een proces dat continue in ontwikkeling is. Hierbij wordt het complete recyclingproces, van aanbod object tot aan de afvoer van stoffen, door ons volgens de regels afgewikkeld.

Kwalificaties

SSN is volledig gekwalificeerd voor alle noodzakelijke certificaten voor sloopwerkzaamheden:

  • Vloeistofdichte sloophelling
  • Vloeistofdichte opslagvloer
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
We streven naar constante verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en zijn dan ook gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Ons TEAM

Johan Poot

CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim

David Muller

Lead Engineer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim

Luk Turner

Architect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim