Over ons

SSN

Eind jaren 80 werd door de EEG (voorloper EU) een sloopregeling in het leven geroepen welke het scheepseigenaren aantrekkelijk maakte hun schepen te laten slopen met als doel de overcapaciteit aan tonnage van binnenvaartschepen te verkleinen.

Om hierop in te spelen werd begin jaren 90 een samenwerking opgezet door SSN en HKS Metals. Destijds werd de milieuvriendelijke sloophelling te 's-Gravendeel ontwikkeld, waarbij rekening werd gehouden met de toen al aangescherpte milieueisen.

SSN heeft meer dan 25 jaar ervaring in het recyclen van schepen, offshore constructies en andere objecten. SSN is samen met zusterbedrijf HAPO in veel gevallen ook verantwoordelijk geweest voor de berging van schepen en de wrak-opruiming ervan. De samenwerking HAPO/SSN was onder andere betrokken bij de berging van autoschip ‘Tricolor’ en de containerschepen ‘MSC Napoli’, ‘MSC Nikita’, en ‘Rokia Delmas’. In de loop der jaren is bewezen dat de vereiste faciliteiten aanwezig zijn om alle (gevaarlijke) materialen te behandelen en/of af te voeren.

SSN heeft inmiddels een flink aantal schepen en andere constructies milieuverantwoord gerecycled. Wij zijn het adres voor scheepseigenaren die op verantwoorde wijze de exploitatie van een schip wensen te beëindigen. Alle faciliteiten om (gevaarlijke) stoffen en materialen te behandelen en/of af te voeren zijn aanwezig.

Het slopen van schepen en andere objecten is vakwerk. Specifieke expertise, zwaar materieel en een efficiënt werkproces zijn de ingrediënten die nodig zijn voor het telkenmale tot een succes brengen van de sloop van het schip. SSN heeft een flink aantal schepen en constructies gerecycled, waaronder:

• 2500+ binnenvaart vracht- en tankschepen
• 400 zeevaart vracht- en tankschepen
• overige objecten, waaronder fregatten van de Nederlandse Marine, HRMS Tromp en HRMS De Ruyter, onderzeeboten van de Duitse Marine (U26, U28 and U30), mijnenvegers van de Duitse Marine, nucleaire brandstofschepen van British Nuclear Fuels Ltd. en een boot van de Nederlandse kustwacht (Waker). Ook grote objecten als het boorplatform van BP (P15) en de middensectie van de Costa Classica Cruiseschip zijn door SSN verwerkt tot opnieuw bruikbare grondstoffen.

In de toekomst moeten we naar een circulaire economie, waarbij verspilling van grondstoffen tot een minimum wordt beperkt. SSN is hier al sedert vele jaren mee bezig. Dit laat onverlet dat continue wordt gekeken hoe het sloopproces nog efficiënter kan en verdere belasting van ons leefmilieu wordt voorkomen.

De werknemers van SSN zijn gepokt en gemazeld in het slopen van schepen. Dankzij de ruime ervaring en de hoog in het vaandel staande kwaliteitseisen van SSN, kunnen wij zeer efficiënt en vlot uw schip of ander object op verantwoorde wijze recyclen.

Wij nodigen u van harte uit om kennis met ons te maken!

We streven naar constante verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en zijn dan ook gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Ons TEAM

Johan Poot

CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim

David Muller

Lead Engineer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim

Luk Turner

Architect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim