Verantwoord slopen

Inspecties

Voordat er daadwerkelijk tot slopen of recyclen wordt overgegaan, vindt er eerst een rondgang plaats op het schip ten behoeve van welke grondstoffen, materialen en equipment aan boord staan met een positieve waarde.

Om een goed beeld te krijgen is het noodzakelijk dat er geïnspecteerd wordt op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Na deze inspecties en inventarisaties kan er een waarde bepaald worden voor het schip.

Waardebepaling

Het ontmantelen en recyclen van schepen blijft een commerciële zaak. De materialen afkomstig van een schip worden tot inzetbare grondstoffen verwerkt. De opbrengsten van de grondstoffen worden verminderd met de sloopkosten en de positieve waarde wordt aangeboden aan de scheepseigenaar.

Voordat wij een vergoeding kunnen bepalen, voeren wij in de meeste gevallen een inspectie uit met een inventarisatie van waardevolle onderdelen en gevaarlijke stoffen. Daarnaast speelt bij een vergoeding de waarde van handel en sterk fluctuerende grondstofprijzen een belangrijke rol.
.

Recycling

De daadwerkelijke ontmanteling van het schip vindt plaats in ’s-Gravendeel. Alle afkomende materialen, grond- en andere stoffen worden behandeld, verwijderd, verwerkt, indien mogelijk verkleind, en gesorteerd en opgeslagen op de recycling werf.

Verkoop/afvoer

De klaargemaakte verkoopbare grondstoffen worden verkocht aan afnemers. Vuil en gevaarlijk afval wordt aangeboden en afgevoerd naar gespecialiseerde afvalverwerkers. Tweedehands equipment wordt doorverkocht aan handelaren.

We streven naar constante verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en zijn dan ook gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Ons TEAM

Johan Poot

CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim

David Muller

Lead Engineer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim

Luk Turner

Architect

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
suspendisse varius enim